Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau đây:

Tại Việt Nam

Người đại diện: Ngô Thị Tuyết Nhung

Địa chỉ: số 130 đường 39, phường Tân Quy, quận 7

Điện thoại: (028) 37 716 084

Tại Hungary

SMALLER GLOBE VISA HUNGARY KFT.

Business ID: 01-09-333701

Tax number: 26588445-2-41

Address: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Phone (office): +36702300851